بشاش انگلیس بازداشت بازداشت شدن مهاجر اوکراین

بشاش: انگلیس بازداشت بازداشت شدن مهاجر اوکراین انگلیس شهروند اوکراینی مهاجران اوکراینی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بازپرس «قاسم‌زاده» بیانات «حمید بقایی» را تکذیب کرد

بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده «حمید بقایی»، بیانات منتسب به خود را که از سوی بقایی مطرح شده است بود، تکذیب کرد.

بازپرس «قاسم‌زاده» بیانات «حمید بقایی» را تکذیب کرد

بازپرس «قاسم زاده» بیانات «حمید بقایی» را تکذیب کرد

عبارات مهم : پرونده

بازپرس پیگیری کننده به پرونده «حمید بقایی»، بیانات منتسب به خود را که از سوی بقایی مطرح شده است بود، تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، حمید بقایی اخیرا در کانال تلگرامی خود اظهاراتی را از قول بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر کرده که بیژن قاسم زاده بازپرس پیگیری کننده به پرونده «حمید بقایی» این بیانات تکذیب کرد.

بازپرس «قاسم‌زاده» بیانات «حمید بقایی» را تکذیب کرد

واژه های کلیدی: پرونده | حمید بقایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog