بشاش انگلیس بازداشت بازداشت شدن مهاجر اوکراین

بشاش: انگلیس بازداشت بازداشت شدن مهاجر اوکراین انگلیس شهروند اوکراینی مهاجران اوکراینی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی صحبت روحانی به وقت دیگری موکول شد

به گزارش خبرآنلاین حسن روحانی، رییس جمهوری قرار بود امشب با مردم از طریق رسانه ملی گفت و گو کند ولی این گفت و گو به وقت دیگری موکول شد. قرار است بعد از انجام تم

صحبت روحانی به وقت دیگری موکول شد

صحبت روحانی به وقت دیگری موکول شد

عبارات مهم : صداوسیما

حسن روحانی قرار بود امشب با مردم گفت و گو کند که این گفت و گو به تعویق افتاد.

به گزارش خبرآنلاین حسن روحانی، رییس جمهوری قرار بود امشب با مردم از طریق رسانه ملی گفت و گو کند ولی این گفت و گو به وقت دیگری موکول شد. قرار است بعد از انجام تمهیدات مورد نیاز گفت و گو با مردم از طریق صداوسیما صورت گیرد.

صحبت روحانی به وقت دیگری موکول شد

واژه های کلیدی: صداوسیما | حسن روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog