بشاش انگلیس بازداشت بازداشت شدن مهاجر اوکراین

بشاش: انگلیس بازداشت بازداشت شدن مهاجر اوکراین انگلیس شهروند اوکراینی مهاجران اوکراینی

گت بلاگز عکس خبری تصاویر) + سفر مخفیانه رهبر کره شمالی به چین (

شی جین پینگ مدیر جمهور چین و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در شمال شرقی چین دیدار کردند. تصویرهای و اخبار این دیدار بعد از بازگشت “اون” به کره شمالی منتشر شد.

تصاویر) + سفر مخفیانه رهبر کره شمالی به چین (

سفر مخفیانه رهبر کره شمالی به چین (+تصاویر)

عبارات مهم : بازگشت

شی جین پینگ مدیر جمهور چین و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در شمال شرقی چین دیدار کردند. تصویرهای و اخبار این دیدار بعد از بازگشت “اون” به کره شمالی منتشر شد.

تصاویر) + سفر مخفیانه رهبر کره شمالی به چین (

شی جین پینگ مدیر جمهور چین و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در شمال شرقی چین دیدار کردند. تصویرهای و اخبار این دیدار بعد از بازگشت “اون” به کره شمالی منتشر شد.

تصاویر) + سفر مخفیانه رهبر کره شمالی به چین (

شی جین پینگ مدیر جمهور چین و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در شمال شرقی چین دیدار کردند. تصویرهای و اخبار این دیدار بعد از بازگشت “اون” به کره شمالی منتشر شد.

خبرآنلاین

تصاویر) + سفر مخفیانه رهبر کره شمالی به چین (

واژه های کلیدی: بازگشت | کره شمالی | عکس خبری

تصاویر) + سفر مخفیانه رهبر کره شمالی به چین (

تصاویر) + سفر مخفیانه رهبر کره شمالی به چین (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog